top of page
Justice Scale

איזון משאבים

אנו עורכים חוות דעת לאיזון משאבים הכוללים מגוון רחב של נכסים כגון:

 • הסכם ממון

 • ביטוחים 

 • שווי עסקים

 • נכסי קריירה (מה הם נכסי קריירה? לחצו כאן)

 • פנסיות (תקציבית, ותיקה, קרן חדשה, מוקדמת, וצוברת)

 • מענקי פרישה, פדיון ימי מחלה וחופשה

 • מענקים מיוחדים

 • קרנות השתלמות

 • קופות גמל

 • אופציות

 • הלוואות ומשכנתאות

 • פיצויים

 • בדיקות וחקירות של הברחת כספים

bottom of page